(Leestijd: 7 - 13 minuten)

In deze zaal zijn feitelijk drie kunstwerken te zien:
1 Boom (Tree)
2 Cirkel van dieren
3 Dierenriem van Lego

 

Boom met cirkel van dieren 20231017 1541151 Boom (Tree)

De boom is een monumentaal beeld samengesteld uit de droge, dode takken, wortels en stammen van talrijke boomsoorten, zoals kamfer, ceder en ginkgo, die Ai Weiwei verzamelde uit de bergachtige zuidelijke regio van zijn geboorteland China. De sculptuur bootst de vorm van een echte boom na, hoewel de snijwonden en voegen zichtbaar blijven, wat de verschillende soorten schors benadrukt. Hoewel het een uniek werk is, zijn er vanaf 2009 vijftien vergelijkbare sculpturen met dezelfde titel, die allemaal binnen of buiten kunnen worden tentoongesteld.

Tree viert een inheemse Chinese gewoonte, typisch voor de markten in en rond de stad Jingdezhen in de noordoostelijke provincie Jiangxi, waar verkopers onderscheidende boomstammen verkopen, takken en merkwaardig gevormde wortels als objecten die thuis gewaardeerd en getoond moeten worden. Ai bezocht Jingdezhen terwijl hij werkte aan zijn installatie Kui Hua Zi ( Zonnebloemzaden ) voor de Tate Modern in Londen. Tree roept ook traditionele Chinese Zen-tuinen op, plaatsen voor contemplatie volgens het boeddhisme en het taoïsme. Deze tuinen vertegenwoordigen de wereld door middel van cycli van geboorte, volwassenheid, verval, dood en wedergeboorte. Ze zijn afhankelijk van de esthetische en contemplatieve beschouwing van bomen, rotsen en andere natuurlijke elementen. In deze context kan Tree worden gelezen als een verwijzing naar het taoïstische ideaal van harmonie – dat het werk van de mens met de natuur verenigt en de aarde en de lucht met elkaar verbindt.

Tree vestigt ook de aandacht op de conceptuele relatie tussen materiaal en vorm in de beeldhouwkunst. Hoewel verschillende bomen zijn gereduceerd tot hun essentiële materiaal en vervolgens weer in elkaar zijn gezet door de kunstenaar en zijn assistenten in een vorm die lijkt op een boom, is de bedoeling niet illusionistisch. De kijker wordt er niet toe gebracht te geloven dat dit een natuurlijke levende boom is; eerder onthullen de zichtbare samenvoegingen en veranderingen in het oppervlak van het werk de kunstmatigheid en de methode van de constructie ervan.
In zijn nieuwe en functionele vorm illustreert Tree de interesse van de kunstenaar in de fysieke en esthetische kwaliteiten van materiaal. Hij heeft het belang van 'readymade' materialen voor zijn kunst benadrukt: 'Mijn werk is altijd kant-en-klaar. Het kan cultureel, politiek of sociaal zijn, en het kan ook kunst zijn - om mensen opnieuw te laten kijken naar wat we hebben gedaan, de oorspronkelijke positie, om nieuwe mogelijkheden te creëren. Ik wil altijd dat mensen in de war zijn, geschokt zijn of iets later beseffen'. ( geciteerd in Delson 2011, p.63 ).

Ai's werk wijst vaak op complexe sociale en geopolitieke kwesties die van invloed zijn op het hedendaagse China. Het droge hout waaruit Tree is samengesteld, vestigt de aandacht op de snelle verstedelijking en economische groei van het land, die hebben geleid tot schade aan de natuurlijke omgeving en de onderdrukking van de traditionele cultuur. Bovendien kan de handeling van het samenbrengen van talrijke individuele takken om een geheel te creëren worden gelezen als symbolisch voor de relatie tussen het individu en de samenleving, een bredere kwestie, maar een die bijzondere weerklank vindt in een Chinese context.
(Met dank aan https://www.tate.org.uk/art/artworks/ai-tree-t14630)

2 Cirkel van dieren

circle of animals in Princeton

Ai Weiwei’s “Circle of Animals/Zodiac Heads” outside the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton.
Credit...Edward Wong/The New York Times

PRINCETON, N.Y.  —  Op zomerdagen spetteren kinderen bij de universiteit van Princeton in een fontein naast een onwaarschijnlijk kunstwerk: 12 grote bronzen dierenkoppen opgesteld op één lijn boven op palen.

De hoofden staan tussen de fontein en de hal van de Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Zij variëren van mythisch (een draak) tot prozaïsch (een konijn en een slang). Het zijn de 12 tekens van de Chinese dierenriem en de Chinese toeristen die hier in de zomer gewoonlijk zijn, stoppen vaak om foto's te maken. Bezoekers vinden het heerlijk om met het dier voor hun geboortejaar te poseren.

De hoofden zijn rond 2010 ontworpen door de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, een frequente criticus van de Communistische Partij van zijn land. Het zijn replica's van de beroemde dierenriemkoppen die in 1860 door Britse en Franse soldaten zijn geplunderd bij het vernietigen van het Oude Zomerpaleis Yuanmingyuan. De originelen maakten deel uit van een waterklok en waren gerangschikt rond een fontein die Europese jezuïeten een eeuw eerder hadden ontworpen voor het hof van de Qianlong-keizer.

Die originele hoofden zijn nu over de hele wereld verspreid. Er is nog een handvol in Peking nadat ze door de staatsbedrijf China Poly Group Corporation, die banden heeft met het Chinese leger, zijn gekocht of teruggevonden bij buitenlandse eigenaren. Voor veel Chinezen symboliseren de oorspronkelijke hoofden de “eeuw van vernedering ” die China door toedoen van westerse en Japanse indringers heeft doorstaan, te beginnen in de late Qing-dynastie.

Het werk van meneer Ai, de Circle of Animals / Zodiac Heads genaamd, is een commentaar op het historische geheugen. De hoofden, geladen met hun eigen politieke boodschap, staan al vier jaar buiten Robertson Hall. Ze worden uitgeleend tot december, maar de verzamelaar die ze bezit, afgestudeerd aan Princeton, kan hun verblijf verlengen, zei Larry Warsh, een vriend van Mr. Ai die in New York woont en de internationale rondleidingen en tentoonstellingen van de hoofden beheert.

“ De persoon is een echte intellectueel en houdt zich specifiek bezig met het concept van de werken die voor de Woodrow Wilson School staan, ” zei de heer Warsh, eraan toevoegend dat de verzamelaar liever anoniem blijft. “ Met alle mensen die jaarlijks door die deuren komen, heeft dit impact. ”

Een Princeton-website zegt: “ Ai bemoeilijkt gesprekken over repatriëring, gedeeld cultureel erfgoed en hedendaagse verwachtingen met betrekking tot de democratisering van kunst en openbare ruimte. ”

In een recent interview zei de heer Ai dat hij al lang geïnteresseerd was in de dierenkoppen en zich scherp bewust werd van hun politieke ondertoon in 2009, toen de Chinese regering een nationalistisch tumult veroorzaakte over een poging van Christie om twee stukken, een konijn en een rat, te veilen. Ze maakten deel uit van het landgoed van de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent.

De Chinese regering, zei de heer Ai, gebruikte de gelegenheid “ om een soort publieke opinie te genereren voor propagandadoeleinden, om een soort nationale trots te verwerven of tegelijkertijd, woede over wat er 100 jaar geleden is gebeurd. ”

De heer Ai zei dat hij destijds een blogpost schreef waarin hij wees op de gebreken in de manier waarop de Communistische Partij de geschiedenis manipuleerde en de hoofden las. De heer Ai zei dat hij het merkwaardig vond dat objecten die Europeanen hadden gemaakt om een Qing-paleis te versieren, werden voorgesteld als emblemen van China en dat hun herstel werd aangemerkt als een patriottisch project.

De Qing-dynastie werd gesticht door Manchus, die China was binnengevallen vanuit hun beboste thuisland in het noordoosten en in 1644 de troon in Peking had ingenomen nadat rebellen het Ming-hof al hadden omvergeworpen. Voor veel Chinese revolutionairen aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw waren de Manchu-heersers zelf een buitenlandse kracht die moest worden geëlimineerd als onderdeel van de transformatie van China tot een moderne natie.

De heer Ai zei dat hij er toen aan dacht om de hoofden opnieuw te creëren als openbare kunst en ze op verschillende locaties in het Westen te plaatsen. Dat zou volgens hem “een nogal ironische daad zijn. ”

Jeremiah Jenne, een historicus die rondleidingen door Yuanmingyuan geeft, zei dat de “dierenriemkoppen en hun associatie met een bepaald nationalistisch of patriottisch verhaal uit het Qing-tijdperk — ‘eeuw van vernedering’ naar de ‘weg naar verjonging’ — ook deel uitmaken van een gecoördineerd curriculum ingesteld in de nasleep van 1989,” het jaar van de pro-democratie protesten op het Tiananmen-plein en het daaropvolgende hardhandig optreden van de regering.

“ Je ziet dit verhaal helemaal niet voor de jaren tachtig, ” zei hij.

Er zijn zes versies van de dierenriemkoppen van meneer Ai in brons en nog eens twee originelen van de kunstenaar. De serie in Princeton is op deze locatie langer te zien dan welke andere bronzen set dan ook. Een set zal binnenkort worden tentoongesteld in het Europees Parlement in Brussel, zei de heer Warsh. De heer Ai maakte ook 10 series gouden koppen, met twee originelen van de kunstenaar. Deze zijn kleiner dan hun bronzen broeders en worden vaak binnenshuis getoond.
De bronzen en gouden koppen zijn op bijna 40 locaties getoond en samen zijn ze het meest bekeken kunstwerk van meneer Ai.


Vorig jaar werd een bronzen serie die als eerste werd voltooid, in 2010, op een veiling verkocht voor 3,4 miljoen Britse ponden, of $ 5,4 miljoen, bij Phillips in Londen. Het vestigde een veilingrecord voor Mr. Ai.
Na een preview in São Paulo, Brazilië, werd die serie tentoongesteld in de Pulitzer-fontein in Manhattan, aan de zuidoostelijke rand van Central Park. In mei 2011, een maand nadat de heer Ai door de veiligheidsagenten van Peking was vastgehouden tijdens een hardhandig optreden tegen liberale denkers, introduceerde burgemeester Michael R. Bloomberg de set bij de fontein en zei dat New York een stad was die “het recht van alle mensen om zich te uiten fel verdedigt.”

Meneer Ai zou 81 dagen in detentie blijven.

In een recensie in The New York Times schreef Roberta Smith dat het kennen van de geschiedenis van de originele Qing-tijdperk “het werk van meneer Ai een zekere schok teweeg brengt, die begint bij de bastaardachtige oorsprong ( Manchurian, Chinees en Europees ) en zich uitstrekt tot zijn uitvergroting van de oorspronkelijke schaal en herontdekking van de ontbrekende hoofden. ”

“Het is een schijnbaar goedaardig werk dat door het Westen wordt geplunderd en nu aan het Westen wordt getoond, triomfantelijk vergroot en hersteld,” voegde ze eraan toe.


Ai Weiwei met dierenkopDe Chinese kunstenaar Ai Weiwei poseert naast een sculptuur van Circle of Animals / Zodiac Heads,
een van een set van 12 bronzen dieren geïnspireerd op figuren geplunderd uit het Oude Zomerpaleis in Peking in de 19e eeuw.
Hans Klaus Techt / Agence France-Presse — Getty Images

Edward Wong in The New York Times 10 augustus 2016
https://www.nytimes.com/2016/08/11/world/asia/china-ai-weiwei-zodiac.html

3 Dierenriem van Lego

Hond voor het witte huisAi Weiwei's afbeelding van het Chinese sterrenbeeld voor hond,
geplaatst voor een achtergrond van het Witte Huis, is te zien in The Ringling-tentoonstelling "Ai Weiwei: Zodiac ( 2018 ) LEGO"
tentoongesteld tot en met 2 februari. [ VERSTREKT DOOR DE RINGLING / JOSHUA WIT ] SARASOTA HERALD-TRIBUNE

Ai Weiwei's kleurrijke Lego-zodiac-afbeeldingen ondervragen de autoriteiten
Marty Fugate, correspondent | Sarasota Herald-Tribune

Ai Weiwei is een bekende kunstenaar en mensenrechtenactivist. In 2017 kwam zijn "Circle of Animals / Zodiac Heads" naar The Ringling. De reizende tentoonstelling bestond uit 12 meer dan levensgrote sculpturen die de beesten van de Chinese dierenriem uitbeelden, maar alleen hun lichaamloze hoofden. Elk enorm dierenicoon is van brons gegoten.

Het wiel van de hemel is sindsdien gedraaid. Ai's nieuwste dierenriem is nu aangekomen bij The Ringling. Een nieuwe hemelse menagerie. Gemaakt met een nieuw medium.

Lego. Ja, die kleine, kleurrijke, in elkaar grijpende plastic bakstenen gemaakt in Denemarken. Het genot van kinderen en verzamelaars. En overal de vloek van stofzuigers.

De twee dierenriemen van Ai zijn zo verschillend als dag en nacht.
"Circle of Animals / Zodiac Heads" was een tentoonstelling in de buitenlucht. Driedimensionale, bronzen sculpturen. Deze 12 monumentale dierenkoppen waren gevleugeld en fel. Indrukwekkend - bijna onderdrukkend. "Ai Weiwei: Zodiac ( 2018 ) LEGO" is een binnententoonstelling. Tweedimensionale beestjes, op platte, vierkante panelen van 2 x 2 meter. Twaalf beesten, elk bestaande uit duizenden Lego stukjes. Leuk en vriendelijk. Zo schattig, je komt in de verleiding om ze te aaien.

Ai's kunst is heerlijk voor het ongetrainde oog. Wie houdt er niet van dieren? Of van Lego? Of van felle kleuren? Maar de kunstenaar heeft meer aan zijn hoofd dan leuke beelden.

Ai's nieuwste dierenriem put uit het gevoel van Pop Art. Net als de soepblikken en supersterren van Andy Warhol, zijn de afbeeldingen aantrekkelijk en toegankelijk voor de massa. In tegenstelling tot Warhol probeert Ai je niets te verkopen. Hij staat dichter bij de geest van de grootvader van Pop Art, Marcel Duchamp, die met een prijskaartje de kunst bespotte. Of kunst die het publieke imago van de machtigen heeft versterkt. Daarover gesproken…

De oorspronkelijke dierenriem van China was het slachtoffer van een meedogenloze roof. Het gebeurde in 1860, in het hoogtepunt van de tweede Opiumoorlog. Een Anglo-Franse delegatie probeerde te onderhandelen over de overgave van China. Een Qing-generaal antwoordde door de delegatie te vangen en te martelen en 20 van hen te doden. De vernietiging van het Oude Zomerpaleis in Peking was de Anglo-Franse reactie. De 12 bronzen dierenkoppen maakten deel uit van de buit. Slechts zeven werden uiteindelijk teruggestuurd. Ai heeft hiervan precieze kopieën gemaakt. Hij herschiep de vermiste vijf uit pure verbeelding.

De diefstal van de originelen door het Westen was een klap in het gezicht van Chinese trots. De klap zou net zo erg zijn geweestals de kunst waardeloos was. Goed of slecht, de 12 sculpturen waren geopolitieke schaakstukken. Maar Ai speelt een ander spel.

Ai's nagemaakte bronzen dierenkoppen zijn glanzend, indrukwekkend en imposant. De Chinese regering zou trots op ze zijn. Zijn Lego-afbeeldingen zijn maf en niet bedreigend. Het zijn kinderspullen. En het laat het trotse, officiële beeld van de staatsmacht leeglopen.

Op subtieler niveau zijn wereldwijde monumenten de achtergronden van Ai's Lego beestenboel . Gebruikelijke verdachten, waaronder de Eiffeltoren, het Sydney Opera House en het Palace of Westminster. Deze zijn afgeleid van een fotoserie waarin Ai een middelvinger opsteekt tegen elke toeristische bestemming. De kunstenaar heeft dat onbeleefde gebaar van de Lego-achtergronden weggelaten. Maar hij liet één sneeky verklaring overeind. Achter de draak draagt Ai een T-shirt versierd met het F-woord. Zijn rug is gekeerd naar het Tiananmen-plein.

“Deze verschillende monumenten zijn symbolen van autoriteit, ” zegt Steven High, de uitvoerend directeur van The Ringling. “ Ai's originele foto's zijn een ontkenning van die autoriteit. Hij fotografeert zijn middelvinger richting hen, alsof hij ‘ wil zeggen, het kan me niet schelen. Ik ben niet onder de indruk.’ ”

“Ondervraag de autoriteit” was de strijdkreet van de jaren zestig. Ai roept de vraag op, zonder zijn stem te verheffen. Hij prikkelt de machtige met geestige implicatie en insinuatie. Ai's weerhaken zijn slim — zo slim dat zijn doelen lang en hard moeten nadenken om de beledigingen te detecteren. Net als Duchamp is Ai een zeer goede schaker. En hij denkt verschillende stappen vooruit.

Je kunt het geopolitieke schaakspel vergeten en toch genieten van Ai's kunst. Zijn nieuwste Chinese dierenriem is heerlijk om te zien. De 12 Lego-beesten zijn vriendelijk en mooi. Een dierenparade aan de hemel.

Een rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken.
Wat is er niet leuk aan?

Je kunt zelfs een kijkspel mee spelen. Van een afstand zie je samenhangende weergaves van de hemelse beesten. Stap dichterbij en elk beest breekt af in zijn componenten — een korrelig beeld, bestaande uit kleine legostukjes. Het is leuk, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Maar er zit duistere waarheid achter de heldere beelden van Ai. Kijk hard genoeg en je zult het zien.

https://eu.heraldtribune.com/story/entertainment/arts/2019/11/30/ai-weiweis-colorful-lego-zodiac-images-question-authority/2143295007/

Varken voor de eifeltoren

1000 Resterende tekens