(Leestijd: 1 - 2 minuten)

chillida lurrakzww150De grafische vorm wordt ontleed door het mes te zetten in aanhechtingen van verschillende lijnstukken. Hun basisvormen zijn herkenbaar, overeenkomstig van uiterlijk maar nooit geheel identiek. Ze zijn ooit door Chillida tot deze vorm samengevoegd. Die samenvoeging ademt de geest van bedachtzaamheid. Bedachtzaam is de ruimte waar tijd niet telt.

 

 


chillida lurrakzwwgrndvrm1Waar het mes precies gezet moet worden is onduidelijk, omdat rechte hoeken en scherpe verbinding overal vermeden zijn. Dit detail toont hoe ingewikkeld zo’n basisvorm is. De bovenste curve, gelezen van links naar recht, toont de overgang van een hoek door een holle scherpe bocht naar een boog, die niet precies een halve cirkel is. Op de bovenste top is hij zelfs enigszins afgeplat. De onderste curve is ook geen halve cirkel, maar loopt linksonder verder door dan de cirkel zou toestaan. Ook hij is op de top enigszins afgeplat. Daardoor wordt de boog waar hij de hoeken nadert breder, en de lijn dus dikker. Het lijkt alsof er twee lijnen waren, van elkaar onafhankelijk, die later door het zwart met elkaar verbonden werden.

chillida lurrakzwcirkelw150In deze afbeelding is een zuivere witte cirkel het lijnstuk binnen geschoven. Duidelijk is te zien hoe Chillida’s originele vorm daarvan afwijkt. Zijn bedachtzame niet-cirkel vorm opent de ruimte naar het binnenste gebied van Lurrak, terwijl een echte cirkelvorm de ruimte zou afsluiten. De basisvorm is eerder een deel  van een hoefijzer dan van een cirkel.

1000 Resterende tekens