(Leestijd: 1 - 2 minuten)

logo loader

 Ja, het begint te dagen. Niet als 'curator' - die stelt zijn keuze zelf samen - maar als 'begeleider' ben ik  met 10 nieuwe leden van het beeldhouwerscollectief 'ABK' op weg naar november 2011: dan hebben we een beelden-tentoonstelling bij 'teekengenootschap' "Ars" in Leiden. Het wordt intiem, poëtisch en ontroerend. Reken maar!

“Beeldhouwerscollectief ABK is een landelijke vereniging van ruim zestig professionele beeldhouwers. Het collectief heeft als hoofddoel het werk van de leden toegankelijk te maken voor een breed publiek en organiseert hiervoor exposities op verschillende binnen- en buitenlocaties”. Zo staat het vermeld op hun officiële website http://www.beeldhouwerscollectiefabk.nl/

Het collectief zoekt naar garanties voor kwaliteit bij haar leden en maakt daarvoor gebruik van een ballotagecommissie. Deze selecteert nieuwe leden uit diegenen die zich melden, maar werft ook zelf actief leden onder kunstenaars die zij graag aangesloten ziet.

Als er voldoende ‘nieuwe leden’ zijn bijgekomen, organiseert het ABK een ‘Nieuwe Leden Tentoonstelling’. Dat is vorig jaar niet gebeurd, en daarom komt er dit najaar een extra grote tentoonstelling, van 10 nieuwe leden. Aan mij is gevraagd als curator op te treden en daar heb ik in toegestemd. De tentoonstelling is gepland in november 2011, in Leiden, in het gebouw van het schilder- en tekengenootschap ‘Ars Aemula Naturae’, de oudste kunstenaarsvereniging van Nederland.


BeeldmerkHortusCurator is natuurlijk een groot woord. De vorige tentoonstelling die ik maakte voor het ABK, in de Hortus in Delft vond plaats begin juli 2008, ter gelegenheid van het 2nd World Scientifical Congress Challenges in Botanical Research and Climate Change. Het curatorschap dat ik toen vervulde betekende dat ik me aansloot bij het thema van het congres, de kunstenaars daartoe speciaal uitkoos, en hen vervolgens begeleidde tijdens hun proces, waarin ze speciaal voor die tentoonstelling een beeld maakten.


ArsVoor deze tentoonstelling in november, die misschien wel gaat reizen langs verschillende steden, betekent het curatorschap in ieder geval geen selectie van kunstenaars, die zijn immers al door de ballotage commissie uitverkoren. Het gaat er nu om het proces naar de tentoonstelling zo goed mogelijk te begeleiden, en de nieuwe leden in staat te stellen hun eigenheid zo zuiver mogelijk te tonen. In de aanloop breng ik elk van hen een atelierbezoek, en zal daarvan hier verslag doen, op mijn weblog.

1000 Resterende tekens