Mandarte 2019

Opening Brdlr

Eigen foto: Linn bespeelt tijdens de opening in Bredelar de installatie van Nicole (http://www.sculptuur-bredelar.nl/index.php/nl/ijzer-2018)

Adieu Bredelar

Na zes jaar is het mooi geweest. Met een grootse opening van de nieuwe expositiehal nam ik afscheid van Klooster Bredelar. Een nieuwe jonge curator zal mij opvolgen en in samenwerking met de Stichting Van den Broek-Nolte nieuwe tentoonstellingen realiseren.

Mandarte betekent: meer zien in moderne kunst.

In 2019 gaan we musea bezoeken. Het programma daarvoor vindt u op de pagina Excursies.

Als voorbereiding op de excursie houden we een lezing: die vindt u op de pagina Lezingen.

Bovendien gaan we samen films kijken en bespreken: die vindt u op de pagina Cinema.

Privacy en veiligheid

Bovenaan de pagina ziet u in de zoekbalk een groen slotje. De hele website van Mandarte is voor uw veiligheid omgebouwd naar https:// Dat wil zeggen dat alles wat u ziet en schrijft, inclusief het inschrijvingsformulier, versleuteld wordt tegen inmenging door derden.