uilDe agenda van de Biënnale in Venetië is wel duidelijk: “think with the senses, feel with the mind” ofwel denk met je zintuigen en voel met je verstand. Robert Storr, de curator van deze editie, verduidelijkt in een begeleidend schrijven wat hij met de titel precies bedoelt:

Pulchri 25 08 2007Je plaats bepalen in het veld, is belangrijk  zowel voor de beeldhouwer als voor de theoreticus. Dat was de reden waarom ik een aparte lezing hield, zaterdag-middag vóór de opening van de tentoonstelling Progress in Beeld in Pulchri Studio. Aan de hand van de titel van de tentoonstelling, 'vooruitgang in beeld', hield ik een pleidooi om kwaliteit te bepalen aan de hand van een vaststaand instrument. Ik stelde als instrument voor om de driehoek van professor Van der Waal te testen als middel om vooruitgang in de beeldhouwkunst te beproeven. De theorie ontleende ik aan het nieuwe boek van prof. H. Locher, getiteld: Stilstaan bij wat zichtbaar is. Van der Waal hanteert de begrippen vorm, inhoud en functie. De inhoud van de lezing kunt u opvragen bij   ik mail u dan een "PDF".

kermis

Mijn woonplaats Hoorn heeft een van de grootste kermissen van Nederland. Elk jaar om deze tijd staat er meer dan en week lang een bonte stoet van goktenten, schietpaleizen, carrousels, nougat en suikerwarenwagens, en veel onduidelijks dat om aandacht schreeuwt. Een aparte categorie vormen de hypermoderne, elektronisch gestuurde ontwrichtingswerktuigen, die de mens in een stoeltje geklemd over de kop jagen, in razend tempo door de lucht laten suizen, of al draaiend kennis laten maken met super G-krachten. Dat is nog eens wat anders dan de Documenta XII in Kassel en Skulptur-Projekte in Münster.

 Foto links:

Marcelle van Bemmel

"Altijd Daar"
    

de twee foto's rechts markeren het begin en het einde van de performance die Guus Koenraads uitvoerde, onder de titel STILL LIFE WITH FLOWERS.

Krths guus1logKrths guus2log

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Alkmaar staat een art-deco pand aan de Zilverstraat nummer 3. De begane grond heet galerie 'Het Alkmaars Kasteeltje'. (www.alkmaarskasteeltje.nl) Als opening voor de tentoonstelling "Nachtschade" vond hier afgelopen zaterdag een performance plaats van Belleman, Mors en Wegman. "Wilt u deelnemen aan de Aardappel Art Contest?", stond er uitdagend op de uitnodiging, "surf dan naar www.aardappelart.nl ". Wij besloten naar de opening en performance toe te gaan.

AK-opening

SypekrtUitnodiging Tijdsbeelden ABK Afgelopen zondagmiddag bezocht ik de tentoonstelling van het beeldhouwerscollectief ABK in de kasteeltuin van kasteel Sypestein in Loosdrecht. Curator van de expositie is Marieke van Vlierden, conservator van Kasteel-Museum Sypestein.
De tentoonstelling is een jubileum expositie omdat het beeldhouwerscollectief ABK 25 jaar bestaat. Het thema van de tentoonstelling is “tijd” en daarom heet de tentoonstelling “Tijdsbeelden”.

Mors en Belleman aardappelsorteermachineBelleman en Mors 'aardappelsorteermachine'Zaterdag 28 juli a.s. is er weer een spetterende performance van het kunstenaarsduo Belleman en Mors. Plaats van handeling: "Het Alkmaars Kasteeltje", Zilverstraat 3 in Alkmaar.  Aanvang 15:00uu. Dit keer wordt het publiek op aangename wijze bij het project betrokken en u krijgt de kans deel te nemen aan een tentoonstelling die enkele weken later wordt geopend in de Kunstuitleen Alkmaar.

Picasso demoiselles Pablo Picasso 'les desmoiselles d'Avignon'

Zijn de Modernen onze Klassieken?

Wanneer je zinvol met deze vraag om wilt gaan, zul je eerst moeten onderzoeken wat ‘de modernen’ eigenlijk betekent. De geschiedenis van de moderne kunst, die begint met het franse impressionisme, wordt gezien als een vernieuwing die zich richt tegen de toenmalige officieel erkende, door de staat gesteunde kunst. De vernieuwing, zo wordt meestal aangenomen, is vooral een succes geworden omdat de mensen ná de omwenteling meer begrip hadden voor de revolutie dan de tijdgenoten.

Crystal PalaceCrystal Palace Kassel

het 3e thema, of de derde vraag, zo je wilt, geldt de 'vorming': "Wat te doen?" Kunstenaars en kunstenaressen vormen zichzelf, doordat ze vorm en inhoud doorwerken; het publiek wordt gevormd, doordat het dingen esthetisch ervaart.

Crystal Palace 2 Crystal Palace Kassel

Intussen is als antwoord op de eerste vraag een "Documenta magazine" uitgekomen. Het is nummer 1 en draagt als titel Modernity? Volgens het persbericht van 26 februari wordt in dit nummer de vraag toegespitst naar wat Georg Schöllhammer, Leiter der documenta 12 magazines, im Editorial zu der ersten Ausgabe der Zeitschrift documenta 12 Magazine schreibt: Welche Moderne und wessen Antike? In dit eerste themanummer staan talrijke bijdragen van diverse auteurs rond dit thema 'Modern'. Omdat het nummer net gepresenteerd is in Wenen, en pas begin maart in de boekhandel ligt of besteld kan worden bij de Documenta, gaan wij er later op in.

Crystal Palace Documenta terrein 2007
In Metropolis M, nr. 5 van oktober/november 2006 schrijft Els Fiers alvast een korte beschouwing over de persconferentie die de huidige leider van De Documenta, Roger M. Buergel gaf. In deze persconferentie vertelt Burguel dat de Documenta georganiseerd wordt rond drie thema's. Kritisch zegt Fiers hierover: 'Hoe dat vertaald zal worden naar een echte tentoonstelling is niet echt duidelijk, maar het historische aspect lichtte Buergel alvast toe:' "ik wil hedendaagse kunst niet alleen op een synchroon niveau tonen, maar ook in een genealogische diepte. We moeten terug naar de geschiedenis om de kunst van nu te begrijpen."

2007 is een jaar met grote tentoonstellingen in West-Europa. Eerst bezoeken we de Documenta in Kassel (Duitsland). Daarna de beeldhouwtentoonstelling Skulptur-Projekte in Münster (ook al in Duitsland). En tot slot de Biënnale van Venetië (Italië).

Het is misschien toeval, dat alledrie deze tentoonstellingen precies in dit jaar vallen. Omdat ze met regelmatige intervallen worden gepland, staat hun datum al lang van te voren vast. Het zijn grootschalige evenementen, die lange voorbereidingen vragen. Maar je vraagt je af of de organiserende comités niet wat beter naar elkaars data hadden moeten kijken. Want nu lijkt het een beetje op een wedstrijdje tentoonstellingen organiseren.