(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Crystal PalaceCrystal Palace Kassel

het 3e thema, of de derde vraag, zo je wilt, geldt de 'vorming': "Wat te doen?" Kunstenaars en kunstenaressen vormen zichzelf, doordat ze vorm en inhoud doorwerken; het publiek wordt gevormd, doordat het dingen esthetisch ervaart.

 Hoe men recht gaat doen aan de telkens enkelvoudige verschijning van deze dingen, zonder ze in een bepaald hokje te stoppen, is één van de grote uitdagingen waarvoor een tentoonstelling als de Documenta zich geplaatst ziet. Maar het gaat om méér dan dat. In de Kunst en in haar bemiddeling wordt het wereldwijde proces afgespiegeld van de culturele vertaling, die weer een kans biedt op een alomvattend openlijk debat. Een publiek vormen betekent niet alleen leerprocessen te ontwikkelen, maar werkelijk zorg te dragen voor algemene toegankelijkheid. Tegenwoordig verschijnt esthetische vorming als het enige draagkrachtige alternatief voor didaktiek en academisme enerzijds, en warenfetisjisme anderzijds.

En dan volgt hier natuurlijk weer de originele Duitse tekst: "Die letzte Frage gilt der Bildung: Was tun? – KünstlerInnen bilden sich selbst, indem sie Formen und Inhalte durcharbeiten; das Publikum bildet sich, indem es Dinge ästhetisch erfährt. Wie man der jeweils singulären Erscheinung dieser Dinge gerecht wird, ohne sie in Schubladen zu stecken, ist eine der großen Herausforderungen, denen sich eine Ausstellung wie die documenta zu stellen hat. Aber es geht noch um mehr. In der Kunst und ihrer Vermittlung spiegelt sich der globale Prozess kultureller Übersetzung, der wiederum die Chance einer allumfassenden öffentlichen Debatte bietet. Ein Publikum zu bilden bedeutet, nicht nur Lernprozesse anzustoßen, sondern für eine Öffentlichkeit tatsächlich zu sorgen. Heute erscheint ästhetische Bildung als die einzig tragfähige Alternative zu Didaktik und Akademismus auf der einen und Warenfetischismus auf der anderen Seite. "

het 3e thema, of de derde vraag, zo je wilt, geldt de 'vorming': "Wat te doen?" Kunstenaars en kunstenaressen vormen zichzelf, doordat ze vorm en inhoud doorwerken; het publiek wordt gevormd, doordat het dingen esthetisch ervaart. Hoe men recht gaat doen aan de telkens enkelvoudige verschijning van deze dingen, zonder ze in een bepaald hokje te stoppen, is één van de grote uitdagingen waarvoor een tentoonstelling als de Documenta zich geplaatst ziet. Maar het gaat om méér dan dat. In de Kunst en in haar bemiddeling wordt het wereldwijde proces afgespiegeld van de culturele vertaling, die weer een kans biedt op een alomvattend openlijk debat. Een publiek vormen betekent niet alleen leerprocessen te ontwikkelen, maar werkelijk zorg te dragen voor algemene toegankelijkheid. Tegenwoordig verschijnt esthetische vorming als het enige draagkrachtige alternatief voor didaktiek en academisme enerzijds, en warenfetisjisme anderzijds.

hier natuurlijk weer de originele Duitse tekst: "Die letzte Frage gilt der Bildung: Was tun? – KünstlerInnen bilden sich selbst, indem sie Formen und Inhalte durcharbeiten; das Publikum bildet sich, indem es Dinge ästhetisch erfährt. Wie man der jeweils singulären Erscheinung dieser Dinge gerecht wird, ohne sie in Schubladen zu stecken, ist eine der großen Herausforderungen, denen sich eine Ausstellung wie die documenta zu stellen hat. Aber es geht noch um mehr. In der Kunst und ihrer Vermittlung spiegelt sich der globale Prozess kultureller Übersetzung, der wiederum die Chance einer allumfassenden öffentlichen Debatte bietet. Ein Publikum zu bilden bedeutet, nicht nur Lernprozesse anzustoßen, sondern für eine Öffentlichkeit tatsächlich zu sorgen. Heute erscheint ästhetische Bildung als die einzig tragfähige Alternative zu Didaktik und Akademismus auf der einen und Warenfetischismus auf der anderen Seite. "

1000 Resterende tekens