Picasso demoiselles Pablo Picasso 'les desmoiselles d'Avignon'

Zijn de Modernen onze Klassieken?

Wanneer je zinvol met deze vraag om wilt gaan, zul je eerst moeten onderzoeken wat ‘de modernen’ eigenlijk betekent. De geschiedenis van de moderne kunst, die begint met het franse impressionisme, wordt gezien als een vernieuwing die zich richt tegen de toenmalige officieel erkende, door de staat gesteunde kunst. De vernieuwing, zo wordt meestal aangenomen, is vooral een succes geworden omdat de mensen ná de omwenteling meer begrip hadden voor de revolutie dan de tijdgenoten.

Crystal PalaceCrystal Palace Kassel

het 3e thema, of de derde vraag, zo je wilt, geldt de 'vorming': "Wat te doen?" Kunstenaars en kunstenaressen vormen zichzelf, doordat ze vorm en inhoud doorwerken; het publiek wordt gevormd, doordat het dingen esthetisch ervaart.

Crystal Palace 2 Crystal Palace Kassel

Intussen is als antwoord op de eerste vraag een "Documenta magazine" uitgekomen. Het is nummer 1 en draagt als titel Modernity? Volgens het persbericht van 26 februari wordt in dit nummer de vraag toegespitst naar wat Georg Schöllhammer, Leiter der documenta 12 magazines, im Editorial zu der ersten Ausgabe der Zeitschrift documenta 12 Magazine schreibt: Welche Moderne und wessen Antike? In dit eerste themanummer staan talrijke bijdragen van diverse auteurs rond dit thema 'Modern'. Omdat het nummer net gepresenteerd is in Wenen, en pas begin maart in de boekhandel ligt of besteld kan worden bij de Documenta, gaan wij er later op in.

Crystal Palace Documenta terrein 2007
In Metropolis M, nr. 5 van oktober/november 2006 schrijft Els Fiers alvast een korte beschouwing over de persconferentie die de huidige leider van De Documenta, Roger M. Buergel gaf. In deze persconferentie vertelt Burguel dat de Documenta georganiseerd wordt rond drie thema's. Kritisch zegt Fiers hierover: 'Hoe dat vertaald zal worden naar een echte tentoonstelling is niet echt duidelijk, maar het historische aspect lichtte Buergel alvast toe:' "ik wil hedendaagse kunst niet alleen op een synchroon niveau tonen, maar ook in een genealogische diepte. We moeten terug naar de geschiedenis om de kunst van nu te begrijpen."

2007 is een jaar met grote tentoonstellingen in West-Europa. Eerst bezoeken we de Documenta in Kassel (Duitsland). Daarna de beeldhouwtentoonstelling Skulptur-Projekte in Münster (ook al in Duitsland). En tot slot de Biënnale van Venetië (Italië).

Het is misschien toeval, dat alledrie deze tentoonstellingen precies in dit jaar vallen. Omdat ze met regelmatige intervallen worden gepland, staat hun datum al lang van te voren vast. Het zijn grootschalige evenementen, die lange voorbereidingen vragen. Maar je vraagt je af of de organiserende comités niet wat beter naar elkaars data hadden moeten kijken. Want nu lijkt het een beetje op een wedstrijdje tentoonstellingen organiseren.