(Leestijd: 2 - 4 minuten)

uitnodigingJan Mors: Monument van de Verzoening (4)

Goede vrijdag 2 april: feestelijke opening in galerie Wegert & Sadocco in Winkel, om 20:00 uur van de tentoonstelling: Jan Mors - Monument van de Verzoening. Vanaf zaterdag 3 april a.s. loopt parallel hieraan een tentoonstelling in het atelier van deze beeldend kunstenaar aan de Zuiderweg 8 in Oude Niedorp. Jeroen Damen houdt een inleiding.

Jan Mors schildert al sinds zijn jeugd, maar ging pas op latere leeftijd studeren aan de Rietveld Academie. Het bouwbedrijf, waarvan hij de oprichter was, eiste jarenlang zijn tijd op. Voor hem waren dit echter geen twee gescheiden werelden: het opbouwen van een bedrijf van de grond af aan zag hij ook als een vorm van kunst. Sinds 1994 is Jan Mors full-time kunstenaar.
De afgelopen twee jaar heeft hij zich uitvoerig in het thema ‘verzoening’ verdiept. Twee bronnen zijn daarbij voor hem van belang: het leven van hemzelf, de kunstenaar en de geschiedenis van de kunst.

‘Verzoening’ is in het christelijke geloof altijd een belangrijk onderwerp geweest. Alhoewel hij nu niet meer kerkelijk is, is Jan Mors duidelijk gevormd door zijn katholieke jeugd. Wat dit betreft kan de keuze voor Goede Vrijdag 2 april als openingsdatum ook als een symbolische worden gezien. Jan Mors heeft zich laten inspireren door de kruiswegstaties van de Vlaamse kunstenaar Servaes in de Grote Kerk van Breda en van Jan Toorop in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek.
Wat is voor Jan Mors persoonlijk verzoening? In de eerste plaats verzoening met zich zelf, met zijn eigen situatie, met het hier-en-nu, met de voorvallen uit zijn persoonlijke leven. Kunst maken is voor hem een manier om na dit ‘aardse’ leven voort te leven, zich zelf over de eigen eindigheid heen te tillen, het leven te verzoenen met de dood. Verzoening met je zelf gaat vooraf aan verzoening met de ander, elk conflict met de ander is geworteld in een conflict met je zelf. Je moet je dus eerst verzoenen met je zelf, voordat je je kunt verzoenen met een ander.
In Galerie Wegert & Sadocco in Winkel laat Jan Mors zijn heel persoonlijke kijk op ‘verzoening’ zien. Centraal daarin staat een installatie van aan elkaar gekoppelde stellingen, die een blik werpt op zijn eigen persoonlijke leven. In zijn atelier in Oude Niedorp is een tentoonstelling te zien van een door hem speciaal voor deze gelegenheid geschilderde kruiswegstatie. Uitdrukkelijk beschouwt hij deze laatste schilderijencyclus als een ‘work in progress’. Aldus kunnen we in beide tentoonstellingen de poging van de kunstenaar zien om de hierboven genoemde twee bronnen met elkaar te verzoenen.

Jan Mors nodigt iedereen uit, die de tentoonstelling in galerie Wegert & Sadocco bezoekt, om een voorwerp mee te nemen dat voor diegene van persoonlijke betekenis is als het om ‘verzoening’ gaat. De kunstenaar is vooral geïnteresseerd in de verhalen achter deze voorwerpen.* Hij wil deze verhalen ook schriftelijk documenteren (uiteraard op basis van anonimiteit en vrijwilligheid). Alle meegebrachte voorwerpen krijgen een plek in de tentoonstelling. “Het mooiste zou zijn”, zegt Jan Mors, “als er aan het eind een compleet andere tentoonstelling zou staan dan aan het begin.” Op die manier wordt het thema ‘verzoening’ van het persoonlijke naar het universele getrokken.
* Voor de duur van de tentoonstelling worden deze voorwerpen aan Jan Mors in bruikleen gegeven. Uiteraard worden ze zorvuldig behandeld en na 9 mei weer aan de eigenaar teruggegeven.

Opening:   vrijdag 2 april 2010 om 20.00 uur
   Galerie Wegert & Sadocco
   Bosstraat 7
   1731 SB Winkel
Openingstijden  Galerie Wegert & Sadocco:
3 april t/m 9 mei
   Zaterdag en zondag van 14.00 – 18.00 uur
   En op afspraak
   Tel.no. 06-46608594 e-mail :
info@wegert-sadocco.com
Openingstijden  Atelier Jan Mors, Zuiderweg 8, 1734 JK Oude Niedorp
3 april t/m 9 mei
   Zaterdag en zondag van 14.00 – 18.00 uur
   En op afspraak
   Tel.no. 0226 352859, e-mail :
jan.mors@hotmail.com
Websites
Galerie Wegert & Sadocco:  
www.kunstinwinkel.nl
Jan Mors:    www.clampidee.nl  (klik op ‘09’ voor recent werk)

Zie ook Mandartes weblog "Jan Mors, De Verzoening 1, 2 & 3"

1000 Resterende tekens