in: Tijd is Het  2008

bij de tentoonstelling ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan

van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

(Op de foto toenmalig voorzitter Bert van Loo en beeldhouwer Henk van Bennekum (leest voor))