Damen, J. en Lapré, R.

Het Hildebrandmonument, Een kunstwerk van allure in ere hersteld

in: Hildebrandmonument
Haarlemmerhout

13 september 2014

 

Uitgave: Stichting Herstel Hildebrand Monument