Portret Jeroen 150Meer zien in moderne kunst

Mandarte is het bedrijf van kunsthistoricus Jeroen Damen. Moderne kunst staat centraal in zijn bestaan.

Dr. Jeroen Damen is projectmanager, kunsthistoricus, schrijver, docent.

Jeroen geeft cursussen en lezingen, stelt excursies samen en begeleidt deze. Regelmatig adviseert hij bij kunstaankopen.

Mandarte staat voor: 'meer zien in moderne kunst'. Wat dat inhoudt hebben al honderden mensen ervaren tijdens onze cursussen, excursies en lezingen. Waarom zij steeds opnieuw deelnemen? Omdat 'kunst kijken' met Mandarte 'kunst beleven' wordt en u eindelijk leert in gewone woorden te praten over wat u ziet. Omdat u gemakkelijker een galerie binnenloopt. En gewoon, omdat het u zoveel plezier oplevert. Bij Mandarte raakt u vertrouwd met moderne kunst. Dat begint altijd met samen kijken en praten over wat we zien. Door deze persoonlijke uitwisseling doet u bij Mandarte fascinerende ontdekkingen.

De afgelopen zes jaren was Jeroen druk met het organiseren van sculptuurtentoonstellingen in Bredelar in Duitsland. Ook was hij curator van de tentoonstelling Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar, in 2018 in Pulchri Den Haag. Nu is hij weer terug in zijn eigen bedrijf.

Gepromoveerd op 19-04-2012 aan de Rijksuniversiteit Leiden op een proefschrift over taal en betekenis van sculptuur van de nieuwe tijd: "Het woord is aan het beeld".

See more in modern art

Dr. Jeroen Damen, Projectmanager, Art Historian, Writer, Lecturer.


Mandarte is the business of art historian Jeroen Damen. Modern art is central to his existence.

Mandarte stands for: 'see more in modern art'. What that means already hundreds of people experienced during our courses, excursions and lectures. Why they participate again and again? Because 'watching art' with Mandarte is 'experiencing art' and you will learn finally speak in ordinary words about what you see. Because you can more easily enter a gallery. And just because it gives you so much fun. At Mandarte you become familiar with modern art. That always starts with watching and talking tohether about what we see. Through this personal exchange you make fascinating discoveries at Mandarte.

In the past six years he was busy organizing sculpture exhibitions in Bredelar in Germany. He was also curator of the exhibition Dutch Circle of Sculptors 100 years, in 2018 in Pulchri The Hague. Now Jeroen is back in his own company. Jeroen gives courses and lectures, compiles and supervises excursions. He regularly advises on art purchases.

Graduated on 19-04-2012 at the University of Leiden with a thesis on the language and meaning of sculpture of the new era: "The word is in the image".