Bretten aarde Suite_17 langs het Brettenpad. Beeldhouwer Herbert Nouwens.


In 2020 bezoeken we opnieuw tentoonstellingen en vaste collecties in musea. Sommige daarvan bereiden we voor met een aparte lezing, die u desgewenst ook los kunt volgen. Ook gaan we naar buiten, voor de wonderlijkste ontmoetingen met kunstwerken. U vindt het programma onder het kopje Excursies.

Helaas zijn ten gevolge van de coronamaatregelen voorlopig alle excursies uitgesteld.
Wie zich al heeft ingeschreven krijgt een aangepast bericht.