Taal, The Iceman Cometh en de prix de Rome beeldhouwen 2003

Op de foto staat afgebeeld de inzending van de Kunstenaar Folkert de Jong voor de Prix de Rome beeldhouwen 2003.
De titel van het werk luidt The Iceman Cometh (2001).
Ik bespreek dit beeld omdat ik, toen ik het voor het eerst ontmoette, onmiddellijk voelde: hier staat de eerste prijs sculptuur 2003. Eindelijk weer eens ouderwets echte standbeelden. [...]

Lees het hele artikel in Sculptuur Studies 2005,
Sculptuurinstituut i.s.m. Waanders: ISBN 90-400-9120-X

Sculptuurinstituut: Harteveltstraat 1 2586 EL Den haag/Scheveningen; www.sculptuurinstituut.nl;


Het Diakenhuismannetje

Damen, J. en Damen, S.
(mandarte essay 040603)
40 p. Ill. 210x150mm
Mandarte Hoorn,
ISBN 978-90-79706-01-3
 

 H-Balken in Hoorn

(Julianapark 2002)

André Volten

 '...strak als een balk

de horizon en het bos

breken door stapelen

inkorten en verlengen

een uitgedijd boegbeeld

van een voortdurend

varend stilstaand schip...'

 

(Bert Schierbeek Strofe uit gedicht

Voor André Volten 1966)

De Taal van het Kijken

1988 Doctoraalscriptie Universiteit Groningen

Over een kunstwerk van Ulrich Rückriem

dat bestaat uit twee stenen, getiteld Doppelstück

 

"Wie haalde het in zijn hoofd een dergelijk stuk ambacht, een onafgewerkte steen uit de opslag van een of andere natuursteenhandel, in een museum te zetten? En waarom? Het leek te banaal om waar te zijn.

Toen ik uaon het eenst een uenkstuk uen ulnich Rrickniem
rÊgrupoeg  ik ne nf
*unt
heeft dit- pu in s'henels nqail te
betekenen'. Het cqe een blok steen roals ik en ol Eoueel in  de
*t-eenhauoenij had ge=ien, geeaogd en gekloofd in de
Snoeqre!
hijgeret tusren ol die ondene stenen die nllennal wqehtten ap hun
ru  ite inde l ij ke bestenn  ing.
l{ie hanlde her- in rijn honfd een dengelijh. stuk anburhr..,
een onat'genenk.t-e  steen uit- de apslag uan €en of  ondene
nai-uunsteenhrrndel,  in een museus  te aeti-en? En wnnnonra Het leek te
b,tnn,tl crn naan t-e zijn.