Cursus najaar 2017 in Anningahof, Deze cursus is voorbij:

De tien Criteria

Kunst komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Elke kunstenaar staat op de schouders van voorgangers, die hij bewondert en van wie hij iets leert. Dat althans is een van de belangrijke theorieën over het voortschrijden van onze beschaving.

Caro Tablepiece Z94 1982 150

  Het kan zijn dat de kunstenaar iets toevoegt aan het heden. 
Maar wat is er nieuw aan de kunst van vandaag en wat is in Peter Sloterdijks termen het Über-Es: de stof waarvan opeenvolgingen worden gemaakt?
‘Nieuw’ is het allereerste criterium waarmee we tegenwoordig naar de kunst kijken, maar misschien is het als criterium niet zo nieuw.
     
carel visser beeld voor een tekening 1988   Na ‘nieuw’ volgen er nog een stuk of negen normen, waaraan een kunstwerk allemaal tegelijk moet voldoen, wil het volgens het publiek écht een kunstwerk zijn...
     
De verschrikkelijke   Het door sommigen verguisde, maar verrassend mooie boek dat Peter Sloterdijk vorig jaar uitbracht: ‘De verschrikkelijke kinderen  van de nieuwe tijd’ begint met de volgende zin: “De mens is het dier dat men zijn positie moet uitleggen”.

Is kunst niet een van de hulpmiddelen die ons onze positie probeert uit te leggen?

     
francois boucher madame de pompadour   Volgens Sloterdijk vindt een grote omslag plaats aan het eind van de 18e eeuw.
Hij ziet de aankondiging van de nieuwe tijd in de opmerking van Madame de Pompadour: “Na ons de zondvloed” (Après nous, le déluge).

 

     
dynamische delta   Sinds die tijd zijn wij onze ouders kwijt en staan we niet meer op de schouders van onze voorgangers.
We zijn ons geloof in hen verloren en maken nieuwe grote uitdagingen mee, waar de mensheid van toen geen weet van had.
De toekomst ziet er uit als een nauwelijks voorspebare "dynamische Delta", besluit Sloterdijk en: “De voorrang van het verleden is de verliezer van de Evolutie en over de toekomst is niets definitiefs te zeggen” .
Daarover kunnen we met hem van mening verschillen. Hoewel het boek niet dwingend aanwezig is, zullen we af en toe uit zijn rijke gedachten putten.
     
Isa Genzken 2 orchideeen   Omwille van het belang van de geschiedenis bestaat de cursus uit 10  lessen,
Omwille van het belang van de interpretatie volgt de cursus 10 criteria.
Elke les een criterium, dat doorwerkt in de kunst van vandaag.
10 criteria die ons helpen bij de vraag ‘ wat is kunst’. 10 criteria die ons bijstaan bij de beoordeling van het kunstwerk. Welk werk blijft overeind in de arena?

Natuurlijk beginnen we in de oudheid en werken we toe naar vandaag.
In de tien lessen komt het beste terug van de lessen uit de afgelopen tien jaren.

Om de cursus interactief te maken, verschijnt een reader met voldoende discussiestof. Daar reserveren we ruimte voor tijdens de lessen.De reader is inbegrepen in de cursusprijs.

 

Werkvorm   10 hoorcolleges met PowerPoint.
In 10 bijeenkomsten behandelen wij telkens één criterium.
Daaromheen trekken we cirkels van scholing, interpretatie, opdrachtgever, ambacht en bereik, aangevuld door andere belangrijke werken uit beeldende kunst.
Reader   Om de cursus interactief te maken, verschijnt een reader met voldoende discussiestof.
Daar reserveren we ruimte voor tijdens de lessen
De reader is inbegrepen in de cursusprijs.
Locatie   Zwolle, Anningahof
Data  

Donderdagmiddag 14:00-16:00 uur: twee x 45 min. met koffiekwartier ertussen.
Start: 19 oktober 2017
Laatste bijeenkomst: 21 december 2017

Kosten   € 245,00 p.p. voor deelname aan 10 bijeenkomsten, inclusief reader
Inschrijven  

Als u staat ingeschreven ontvangt u 2 oktober bericht over uw deelname en eventuele verdere cursusdetails

Inschrijven pijltje Mandarte  Vul het formulier hieronder in: