UnitedEnemies 150Najaar 2017 in Amsterdam en Hoorn (Deze cursus is voorbij):

Blikvangers en Denkbeelden

In de loop van de twintigste eeuw heeft de beeldende kunst haar oude zekerheden definitief verloren. Kunst is, in de woorden van de cultuurfilosoof Adorno, hooguit een ‘onvanzelfsprekende vanzelfsprekendheid’ geworden. Zij moet zich telkens weer opnieuw een plaats zien te verwerven in een beeldcultuur die in vrijwel alle facetten van ons leven een doorslaggevende rol speelt.


Dat is een even avontuurlijke als hachelijke onderneming. Televisie en internet tonen ons een immense wirwar van spektakel. Spektakels dienen toeschouwers te overweldigen, te verbazen, te amuseren, te koesteren, in te palmen. Alles wordt onderworpen aan de wetten van dramatisering, populisme, prikkeling, uitvergroting en sensatiezucht. Wat betekent dat voor de beeldende kunsten? Kunstenaars, critici en filosofen worstelen met de vraag: wat nu? Met de onttakeling van de kunst is ook haar 'filosofische garantie' in het geding. En dus propageerde het postmodernisme op het eind van de vorige eeuw dat alles kon. Hoe trendy het postmodernisme ook was, het stemt zeker nog tot nadenken. Een antwoord op de vraag wat kunst is, of behoort te zijn, is niet meer te vinden in een gezaghebbende filosofie. In deze reeks denken we na over kunst(beschouwing) in onze tijd van alomtegenwoordige media. Richtsnoer vormen hoofdthema's uit de moderne en postmoderne beeldende kunst. Het geheel wordt toegespitst op de bespreking van een aantal uitgelezen sleutelbeelden.

UnitedEnemies 1501 Kunst of filosofie?

mueck angel 1502 Nabootsing en uitdrukking

 

ulrich ruckriem gednksteen turfsteken weiteveen beeld 1992 1503 Vorm en representatie

duchamp urinoir1504 Originaliteit

dekkers cirkel in ont n vierkant 1970 1505 Onafhankelijkheid

van de wint view 1506 Deconstructie

Rauschenberg Monogram 1507 Assemblage en ironie

wim delvoye caterpillar 2002 1508 Pluraliteit.

 

 

Werkvorm: 8 bijeenkomsten van telkens 2 x 45 minuten, met gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen; beeldprojectie;

Literatuur: een tekstbundel met begeleidende artikelen kunt u voor aanvang van de colleges bestellen à € 15,00 p/stuk

Kosten: € 180,- per persoon;

Data najaar 2017:
Hoorn             ma. 20:00-22:00      16-10 / 23-10 / 30-10 / 06-11 / 13-11 / 20-11 / 27-11 / 11-12.
Amsterdam      di. 20:00-22:00      17-10 / 24-10 Herfstv. / 31-10 / 07-11 / 14-11 / 21-11 / 28-11 / 05-12 / 12-12.